Bygg hållbart i förändrat klimat

Bygg smart och ta kontroll över risker vid värmeböljor, nederbörd, översvämningar och jordskred.

Byggnader och fastigheter som är anpassade för ett förändrat klimat är mer resilienta och robusta för framtida klimatförändringar. Värmeböljor, ökad nederbörd, översvämningar och jordskred är några av de konsekvenser som riskerar att bli allt mer vanligat i framtiden. Våra klimat- och fastighetsexperter hjälper dig med rådgivning och processledning för att du ska kunna hantera klimatrelaterade utmaningar och krav i din förvaltning eller upphandling.

Ta kontroll över klimatriskerna och minska fastighetens sårbarhet

När man har koll på prognoserna för hur klimatförändringar kommer påverka olika fastigheter och områden, blir planeringen och förvaltning av fastigheter och samhälle mer tillförlitlig långsiktig och robust. Det innebär både sänkta kostnader, lägre risker och mindre olägenheter när förändringen väl är här. Vi hjälper till med anpassade risk- och sårbarhetsanalyser, inklusive GIS-analyser, och ger förslag på åtgärder för att framtidssäkra ditt projekt.

Kontakt:

Multifunktionella utomhusytor ger värde för både hyresgästen och ekosystemet

Med blågröna lösningar använder du naturbaserade metoder för att framtidssäkra dina byggnader för klimatrisker och bidrar samtidigt till grönare miljöer, renare luft, minskat buller och ökad biologisk mångfald. Gröna tak, gröna väggar, plantering av träd eller mer tekniska lösningar – vi hjälper till med råd och vägledning kring hur dina ytor kan uppfylla flera funktioner samtidigt och bidra till mervärde för dina hyresgäster såväl som för ekosystemen omkring oss.

Kontakt:

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Bygg hållbart i förändrat klimat. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Ett hållbart byggande kräver samverkan