Energi- och klimatsmarta byggnader

Beräkna och bygg med klimatprestanda som håller under hela livscykeln. Vi kan hjälpa dig att optimera din energianvändning och miljöpåverkan. 

Något som påverkar en byggnads klimatprestanda under hela livscykeln är rätt konstruktion och rätt materialval. Från planering till färdigt bygge: ta hjälp av oss för att optimera din byggnads energianvändning, skära ned på driftskostnaderna och bli miljöcertifierad.

Beräkna energiprestanda

För att klara lagkraven för en energideklaration behöver du en grundlig beräkning av din byggnads energiprestanda. Vi hjälper dig med det som krävs – och även om din byggnad är äldre har vi verktygen och erfarenheten för att göra den nästan lika energieffektiv som en nybyggd.

Kontakt:

Välj klimatsmarta energilösningar med hjälp av verktyget Tidstegen

Står du inför beslut att bygga om eller bygga nytt? Byggnaders energianvändning påverkar inte bara byggnadens klimatprestanda utan inkluderar också effekter på energisystemet. Att välja klimatmässigt gynnsamma energilösningar och renoveringsstrategier i byggnadsbeståndet är därför en viktig del i omställningen till ett mer hållbart energisystem. Vi hjälper dig att ta fram de mest klimatsmarta energilösningarna med hjälp av verktyget Tidstegen.

Kontakt:

Planera energieffektiva städer

Hitta den optimala energistrategin för ditt bygge, underhåll eller renovering av större områden. Tekniken du väljer för elförsörjning påverkar energisystemets resurskrav, utsläppen av klimatgaser samt produktionen av el och värme – vi hjälper dig hitta bäst lösning med information från Boverket och Lantmäteriet samt analysverktyget Times.

Skapa klimatstrategi och uppnå miljöcertifiering

Att ha koll på klimatpåverkan för varje byggnad eller varje enskild produkt gynnas både spårbarheten för material och ditt arbete med loggböcker. Vårt egna miljöberäkningsverktyg BM fungerar som ett stöd vid både nybyggnation och klimatförbättringar vid byggprojekt, men vi hjälper dig även beräkna mer detaljerat och kan utföra miljöcertifieringar.

Kontakt:

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Energi- och klimatsmarta byggnader. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Ett hållbart byggande kräver samverkan