Hållbart byggande i ett förändrat klimat

Förhåll dig till nutiden och framtiden; bygg smart och minska sårbarheten vid värmeböljor, nederbörd, översvämningar och jordskred.

En byggsektor som anpassar sig efter det förändrade klimatet minskar inte bara sin egen klimatpåverkan, utan även riskerna att drabbas av dess konsekvenser. Värmeböljor, ökad nederbörd, översvämningar, jordskred – det finns många faktorer att ha i åtanke. Vi hjälper dig med rådgivning och processledning för att du ska kunna hantera klimatrelaterade utmaningar och krav i dina byggplaner och eller upphandling.

Analysera risker och minimera sårbarhet

När man har koll på prognoserna för hur klimatförändringar kommer påverka olika fastigheter och områden, blir planeringen av både byggande och samhälle mer långsiktig och robust. Vi hjälper till med anpassade risk- och sårbarhetsanalyser, inklusive GIS-analyser, och ger förslag på åtgärder för att framtidssäkra ditt projekt.

Kontakt:

Peter Bjerkesjö
Tel. 010-788 67 19
peter.bjerkesjo@ivl.se

Skapa blågröna lösningar och ekosystem

Med ekosystemtjänster eller blågröna lösningar använder du naturbaserade metoder för att framtidssäkra byggnader och städer. Gröna tak, gröna väggar, plantering av träd eller mer tekniska lösningar – vi hjälper till med råd och vägledning för att synliggöra och värdera ekosystemtjänster som förbättrar lokalklimatet i den byggda miljön.

Kontakt:

Johan Holmqvist

Tel. 010-788 66 49
johan.holmqvist@ivl.se

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Hållbart byggande i ett förändrat klimat. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen