IVL driver ett projekt som tittar på digitala tvillingar för innovationer inom vattenrening.

Digitala tvillingar för innovationer inom vattenrening

Många av Sveriges vattenreningsverk är i stort behov av upprustning. Anläggningarna måste dessutom tackla klimatförändringar och växande städer. Här kan digitaliseringen spela en viktig roll och spara kostnader i samband med nybyggnation och upprustning av vattenverken.

IVL driver två Vinnovaprojekt som ska utforska hur öppna data i digitala tvillingar för vattenreningsverk kan bidra till nya innovativa produkter och tjänster för en effektiv och hållbar vattenrening. Projekten drivs parallellt med två olika fokus. Det ena fokuserar på innovationsledning och de utmaningar och möjligheter som uppstår när olika aktörer vill samverka kring öppna datar och delad design. Det andra har fokus på praktisk tillämpning och utgår från behoven hos projektets sakägare.

Digitala kopior är fördelaktiga

Att ha en digital kopia av ett vattenreningsverk är fördelaktigt ur flera perspektiv. Man har alltid tillgång till både historisk och i realtid uppdaterad information och kan enkelt simulera nya processteg och olika driftsförhållanden. De kan kopplas till nya forskningsresultat eller information från andra anläggningar runt om i världen. Det ger stor besparingspotential.

I den digitala tvillingen kan information från hydrologiska modeller och vattenkvalitetsmätningar kombineras med beräkningar och scenarier för befolkningsökning samt information om nya regler och reningskrav. Det ger stöd för att effektivt och hållbart planera, bygga, förvalta och utveckla vattenreningsanläggningar.

Grund för innovativa produkter och tjänster

Genom att dela design, modeller, ritningar, tjänster eller mjukvara och återanvända data från flera olika källor kan nya innovativa produkter och tjänster växa fram. Det finns stor potential att knyta samman digitalisering, innovation och hållbar utveckling.

I projekten tittar vi på förutsättningar för innovationsekosystem, där olika organisationer samverkar för att utveckla smarta produkter och tjänster. Ett brett team av aktörer ingår i projekten, med kunskaper inom miljö- och hållbarhetsforskning, digitalisering, interaktiva produkter, teknik och design. Dessutom ingår tre användare och sakägare (som äger projektets resultat): Borås Energi & Miljö, Göteborgs stad, förvaltningen Kretslopp och Vatten samt Trollhättan Energi.

Fakta om projektet

Öppna data, delad design och digitala tvillingar i innovationsekosystem för samhällskritisk infrastruktur/ Open Waters Digital Twin

Period: 2018-2021

Budget: 6,2 MSEK

Finansiär: Vinnova

Kontakt: Eva Stattin och Fredrik Hallgren

Samarbetspartners:
Leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och utförs i samarbete med Rise Interactive, Institutionen för integrerad produktutveckling på KTH, Virtual Cities of Sweden, Hagström Consulting, Borås Energi & Miljö, Göteborgs stad och Trollhättan Energi.


Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.