Skattungbyn i Dalarna är en av orterna där projektet Kollalkoll testar nya sätt att förbättra resandet.

Kollakoll arbetar för bättre resmöjligheter på landsbygden

Hur ska kollektivtrafiken på landsbygden bli bättre? Kan samverkan med tjänster som samåkning ge bättre möjligheter att resa? Detta undersöker projektet Kollakoll.

För att möta vägtrafikens klimatutmaning behövs nya transportlösningar. Men de studier som hittills är gjorda bygger på stadens förutsättningar. Att i stället utgå från landsbygden, där de flesta är beroende av bil och en otillräcklig kollektivtrafik, kräver ett annat sätt att tänka.

Familjer på landsbygden har vanligen flera bilar för att klara av vardagen. Kan fler personer använda dem för exempelvis samåkning? Tillgängligheten för dem som inte själva kör bil, som barn och äldre, behöver bli bättre. De är utlämnade till kollektivtrafiken, färdtjänsten eller att bli skjutsade.

Kollakoll är det korta namnet på projektet Kollaborativ kollektivtrafik för levande landsbygd. Det ska utveckla och testa samverkan mellan kollektivtrafik och privata, kollaborativa tjänster, som till exempel samåkning på landsbygden. Men det ska också undersöka vilka andra tjänster som efterfrågas, exempelvis att hyra eller låna grannens bil eller att samåka med skoltaxin fast man är pensionär.

Kollakoll ska studera nya samverkansformer för resor på landsbygden, om det går att samordna privata och offentliga aktörer, och se vilka klimateffekter de ger.

Projektet ska arbeta med dessa grundläggande utmaningar:

  • Öka möjligheten för landsbygdens befolkning att resa
  • Skapa en mer kostnadseffektiv kollektivtrafik på landsbygden och öka dess marknadsandel
  • Utveckla nya mobilitetslösningar på landsbygden
  • Utveckla en affärsmodell för samverkan mellan offentlig kollektivtrafik och kollaborativ persontransport

 

IVL leder arbetet som sker i samverkan med forskare, kollektivtrafikföretag, offentliga aktörer och organisationer som arbetar med samåkning och andra res- och transporttjänster.

Fakta om projektet

Kollakoll

  • Samarbetspartner: Broddetorpsortens intresseförening, Blekingetrafiken, Dalatrafik, Freelway, Gävleborgs läns landsting, Karlskrona kommun, Karlstads universitet.
  • Finansiär: Vinnova

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.