Städer värmer sig själva genom outnyttjade värmeflöden

Varje år slösas stora mängder energi bort inom EU. Projektet Reuseheat ska demonstrera fyra olika skalbara system för att återanvända och återvinna de outnyttjade värmeflödena som finns i stadsmiljöer. Det handlar om värme från till exempel tunnelbanesystem och avloppsvatten som nu ska kunna användas i bostadshus och kontor.

Ett värmesystem som kan ta tillvara på den värme som människor i en stad genererar bara genom att vara i staden är en pusselbit för att bygga en smart stad.

Reuseheat fokuserar på outnyttjade värmeflöden, som ska kunna införlivas i befintliga fjärrvärmesystem. Detta sker genom fyra olika demonstrationsprojekt som finns i Frankrike, Rumänien, Spanien och Tyskland. I franska Nice ska man återvinna värme från avloppsvatten för att värma kontor och hotell och i rumänska Bukarest ska man utvinna värme från ventilationsschakten i tunnelbanesystemet. I anslutning till ett område med lågenergihus i tyska Brunswick ska energin från en närliggande serverhall värma upp husen och i Spanien ska värme från kyla användas för att fasa ut äldre, fossil värme.

En viktig del av projektet är också att förstå affären, vilka risker det finns med multipla värmesystem och hur man får ekonomi i systemet. Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och 16 parters från flera europeiska länder deltar. Reuseheat finansieras genom EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020.

 

Fakta om projektet

ReUseHeat

  • Period: 2017-2021
  • Budget: 4,49 MSEK
  • Finansiär: EU Horizon 2020,
    projektnummer 767 429
  • Kontakt: Kristina Lygneryd

Samarbetspartners
Euroheat and Power
London School of Economics and Political Science
Fundacion CARTIF
Tractebel Engineering SA
Högskolan i Halmstad
Aalborg universitet
RINA Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Electricite de France
Metropole Nice Cote d’Azur
Metroul SA
Veolia Energie Deutschland Gmbh
Braunschweiger Versorgungs
Gas Natural SDG
Dansk Fjernvarme Forening

Webbplats: www.reuseheat.eu