SusChem Sweden – plattformen för hållbar kemikalieindustri

I SusChem Sweden arbetar vi för att stärka den svenska kemiindustrins konkurrenskraft genom utveckling av hållbara och innovativa material och kemikalier. I första steget tar vi fram en forskningsagenda där fokusområden väljs ut och behov av forskningsprojekt konkretiseras.

Plattformen drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med branschföreningen IKEM och är till för företag och forskare som tillsammans vill göra industrins produkter och processer renare, mer cirkulära och samtidigt åstadkomma en bättre produktion med mindre påverkan på människor och miljö.

Forsknings- och innovationsagendan som initialt tas fram kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att starta samarbeten och projekt kopplade till agendans fokusområden.

Vill du vara med och utbyta kunskap, samarbeta med kemiföretag i Europa eller på annat sätt vara med och sätta riktningen för framtidens kemikalieindustri? Vänligen kontakta Sara Andersson, sara.anderson@ivl.se, 010-788 67 21.

SusChem Sweden är en del av det europeiska nätverket Suschem som arbetar för en hållbar och innovativ utveckling av kemi- och kemirelaterad industri. Läs mer om SusChem Sweden.

Ladda ner forsknings- och innovationsagendan här


Fakta om projektet

Hållbar kemiindustri i Sverige - Forskningsagenda för kemiindustrin

Period: januari 2019 – december 2020

Budget: 1 080 000 sek


Samarbetspartners:
IKEM, Innovations- och kemiindustrierna

Kontaktperson

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.