Kvicksilver i tandvården

Kvicksilver är ett av de allvarligaste miljögifterna och trots att amalgam förbjöds 2009 är det fortfarande få tandvårdsmottagningar som har nollutsläpp av kvicksilver. Utsläppen av kvicksilver från tandvårdsmottagningar har minskat sedan amalgam förbjöds som tandfyllnadsmaterial, men de utsläpp som finns kvar är inte obetydliga.

Enligt Naturvårdsverket beräknas det fortfarande finnas 40 ton kvicksilver i tänderna hos svenska befolkningen.

För att minimera utsläppen av kvicksilver har Praktikertjänst, Sweden Recycling och IVL Svenska Miljöinstitutet startat ett projekt som fått ekonomiskt stöd av LIFE – EU:s program för miljö och klimat. Genom projektet tar vi vårt ansvar för ett hållbart samhälle.

Projektets huvudsyftet är att minimera utsläppen av kvicksilver genom att vidareutveckla teknik, öka medvetenhet och kunskap bland tandläkarmottagningar och andra intressenter kring kvicksilverhantering samt utveckla förslag på riktlinjer för optimalt och effektivt underhåll av amalgamavskiljare.

Fakta om projektet

Life Hg-Rid

Samarbetspartners
Praktikertjänst
Sweden Recycling

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.