RECREATE: Resource nexus för omvandling till cirkulära, elastiska och livliga städer i samband med klimatförändringar

När andelen människor som bor i städer fortsätter att expandera runt om i världen kan urban metabolism analys hjälpa beslutsfattare att utveckla städer för att bli resurseffektiva, klimatvänliga, elastiska och rättvisa.

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar tillsammans med ledande universitet och akademiska institut från Sverige, Österrike och Kina för att skapa hållbara, elastiska och livliga städer genom perspektivet om urban metabolism analys. Målet med projekt är att identifiera roller, möjligheter och vägar för städer att främja cirkulär ekonomi.

Urban metabolism är en modell som används för att studera flödet av energi och resurser när de kommer in i städer, hur de används och konsumeras och hur de lämnar städer som avfall. Genom att studera urban metabolism kan vi få en bättre förståelse för hur resurser används och sätt att minska negativ miljöpåverkan.

Projektet utförs i fyra städer: Peking, Malmö, Shanghai och Wien med målen att analysera hur vi kan:

  1. Minska energi-, vatten- och materialresursanvändningen och relaterade miljökonsekvenser påtagligt.
  2. Bygg motståndskraft mot de allt större osäkerheterna i globaliseringen och klimatförändringarna.
  3. Gör städerna mer levande för växande befolkningar i Kina och Europa.

Vi utvecklar och implementerar kvantitativa metoder för urban metabolism och föreslår urban transformation och cirkulära flöden av material och resurser för att ge grunden för att bygga stadens motståndskraft mot social, ekonomisk och miljömässig stress.

Fakta om projektet

RECREATE: Resource nexus för omvandling till cirkulära, elastiska och livliga städer i samband med klimatförändringar.

Period: 2019-2022

Kontakt: Johan Holmqvist 

Budget: N/A

Webbplats: www.jpi-recreate.eu

Samarbetspartners
IVL Swedish Environmental Research Institute, The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Chalmers University of Technology, Beijing Normal University, Fudan University, Jinan University, City of Malmö and Sysav