Gröna Solberga testar hållbara innovationer

I bostadsområdet Solberga strax söder om Stockholm skapar Stockholmshem tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet en grön testbädd för företag som vill utveckla sina lösningar och innovationer i verklig bostadsmiljö.

 

En testbädd mitt i bostadsområdet 

Gröna Solberga är en form av forsknings- och demonstrationsanläggning mitt i bostadsområdet där företag, akademi och olika organisationer kan samverka med de boende för att hitta lösningar på bostadssektorns hållbarhetsutmaningar.

Som testbädd ska Gröna Solberga visa hur bostadsområden kan bli mer resurseffektiva och hållbara. Fokus ligger på innovation, i första hand för dagvatten- och avfallshantering. Flera olika projekt kommer genomföras där både prototyper och småskaliga lösningar testas och demonstreras. En utställningslokal finns också i området där alla projekt visas.

En viktig fråga handlar om hur man kan hantera dagvatten för att undvika översvämningar. Genom att ta tillvara regnvattnet istället för att leda ner det i dagvattensystemet minskar belastningen på stadens dagvattenledningar, samtidigt som fastigheterna skyddas. Vattnet kan istället användas för att odla grönsaker lokalt. En annan teknik som ska testas i Solberga är ett system som gör att avfall inte luktar. Hantering och återvinning av avfall blir mycket enklare om sopstationer inte sprider lukt och kan placeras där de passar bäst utrymmesmässigt.

Exempel på projekt i Gröna Solberga

  • Kretsloppsbolaget arrangerar studiecirklar och utvecklar teknik inom hydroponik.
  • Bioteria ska anlägga ett modernt miljöhus med bioteknik som tar bort dålig lukt.
  • Spades Trädgårdsanläggningar odlar nyttoväxter och tar tillvara kompost från matavfall och biokol från trädgårdsavfall. Odlingarna ska också engagera hyresgäster.
  • Vegtech arbetar med vertikal grönska och ängsmarker för ökad biologisk mångfald.
  • Virbela Atelje planerar en vattentrappa där nya material ska testas.
  • REFO arbetar med designat återbruk och utbildning.

Läs mer om Gröna Solberga

  

Fakta om projektet

Gröna Solberga

Finansiering:
Gröna Solberga drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholmshem och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.