Internationellt projekt engagerar skolor för att minska elavfallet och cirkulera jordartsmetaller

IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i det internationella projektet E-Mining@schools som pågår under 2018 - april 2019. Projektet är en pedagogisk satsning som syftar till att engagera och öka skolelevers medvetenhet om miljöfrågor som rör elektronikavfall och återvinning av sällsynta jordartsmetaller.


Läs pressmeddelandet: IVL släpper bok om elavfall för gymnasieelever

De deltagande klasserna får både träffa miljöforskare och besöka anläggningar och laboratorier som arbetar med elektronikåtervinning. Eleverna får också, med hjälp av våra experter, organisera en lokal avfallinsamling som en del i en internationell tävling. Tävlingen pågår i realtid genom en webbplattform som samlar information från alla lag runt om i Europa.

De pedagogiska aktiviteter som skolan kan ta del av innefattar att:

• skapa och driva kampanjer för att engagera skolor i att öka återvinningen
• ta del av pedagogiskt material av hög kvalitet, föreläsningar samt en social webbaserad utbildningsplattform

Föreläsningar och utbildningsmaterial

Vi erbjuder pedagogiska föreläsningar samt utbildningsmaterial om resurseffektivisering, elektronikavfall och sällsynta metaller och dess miljöavtryck. Vi har även möjlighet att bjuda in föreläsare och utbildare från andra länder. Föreläsningarna kan vara en del av skolans lektioner i naturvetenskap eller koppla till andra relaterade ämnen och teman.

Webbaserad utbildningsplattform

Eleverna får möjlighet att delta i en webbaserad utbildningsplattform för socialt engagemang där de kan dela sina erfarenheter inom projektet.

Frivillig innovationstävling

Hur kan vi öka insamlingen av elektronikavfall? De elever som är intresserade får möjlighet att delta i en frivillig tävling mellan skolor (såväl nationell som internationell).

Grundskoleelever – exempel på upplägg:

1-2 klasser i en skola organiserar kampanjer för att öka insamlingen av elektronikavfall (i familjer, i skolan och likande). Alla medverkande klasser får pris (vad priset består av diskuteras gärna fram med lärare/skolor).

Gymnasieelever – exempel på upplägg:

Tävling mellan skolor (internationellt) – en grupp av elever, upp till åtta personer, i en skola organiserar kampanjer för att öka insamlingen av elektronikavfall (i familjer, i skolan och likande). Det vinnande laget, det vill säga det mest framgångsrika projektet (max 20 studenter samt läraren) kommer att bjudas in för att presentera sina resultat och erfarenheter vid ett EIT RM-evenemang i Berlin.

Är din skola intresserad?
Kontakta Jurate Miliute-Plepiene för mer information.

Fakta om projektet

E-mining@school

Samarbetspartners:
ACS Recycling electronics de Catalunya
Circularise
General Council of the Catalan Chambers of Commerce
Fondazione Bruno Kessler
Hub Innovazione Trentino S.c.a.r.l. (HIT)
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Relight S.R.L.
EIT Raw Materials GmbH
University of Limerick
Università degli Studi di Trento

Finansiär:
European EIT RawMaterials Knowledge & Innovation Community (KIC)