Bättre arbetsmiljö för frisörer

Projektet Frisörens arbetsmiljöguide har skapats för att ge frisörer mer kunskap om sin egen arbetsmiljö, för att bidra till att minska arbetsrelaterade skador och ohälsa.

Frisörbranschen består till största del av små- och ensamföretagare med i vissa fall begränsad kunskap om arbetsmiljö och små resurser för att kunna arbeta med arbetsmiljöfrågor och hålla sig underrättade om bland annat nya regler. För att minska risken för arbetsrelaterade skador och ohälsa är det viktigt att känna till vilka risker som finns och hur arbetet kan planeras och utföras så säkert som möjligt.

Guiden som har tagits fram presenteras i form av en webbplats. Webbplatsen innehåller konkreta tips och råd till yrkesverksamma frisörer och ger vägledning genom text, bild och film med fokus på bland annat salongens utformning, ventilation, arbetsteknik och hälsorisker. Det finns även ett utbildningsmaterial som lärare på gymnasieskolor kan använda i undervisningen av framtida frisörer.

IVL:s roll har bland annat varit att inhämta branschkunskap om arbetsmiljön inom yrket och sammanställa forskningsbaserad kunskap för att sedan omarbeta det till ett lättillgängligt material. I det arbetet har olika arenor där frisörer verkar identifierats för att kunna nyttja befintliga nätverk och informationskanaler. Detta för att kunskap ska kunna spridas på ett sådant sätt att den blir användbar och kan implementeras i form av förebyggande åtgärder på arbetsplatserna. Målgruppen för guiden är chefer, skyddsombud och frisörer, men även lärare och elever på frisörgymnasier.

Projektet finansieras av AFA Försäkring och är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Prevent. Utvecklingen har gjorts i samråd med en referensgrupp med representanter från Frisörföretagarna och Handelsanställdas förbund.

Guiden och utbildningsmaterialet hittar du i länken här bredvid. Webbplatsen hostas av den ideella organisationen Prevent.

Fakta om projektet

Frisörens arbetsmiljöguide - bättre arbetsmiljö för frisörer

Period: 2017 – 2021

Kontakt: Maria Vigren

Projekthemsida

Finansiär: AFA Försäkring

Samarbetspartners: Prevent, Frisörföretagarna, Handelsanställdas förbund


Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.