Visualisering av alternativ för en hållbar produktion av skogsråvara

Arbetspaketet ”Visualisering och fördjupad förståelse av svenskt skogsbruk” inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest syftar till att visualisera för- och nackdelar med olika alternativ vad gäller ett framtida hållbart skogsbruk som förser en svensk bioekonomi med skogsråvaror. Under första verksamhetsåret har ett arbete påbörjats med en kunskapssammanställning och en planering av verksamheten. Detta utgör en grund för verksamhetsplanen för år två. Resultaten från dessa aktiviteter redovisas i denna interna rapport inom MDF.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen