Vilken är vägen framåt för EU:s system för handel med utsläppsrätter?

EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) beskrivs som en hörnsten i den europeiska klimatpolitiken. Systemet som har varit i drift sedan 2005 är världens största system för handel med utsläppsrätter och täcker ungefär 45 procent av EU:s utsläpp av växthusgaser. Systemet har lidit av låga priser på utsläppsrätter vilket inneburit att utsläppen inte minskat i den takt som bedöms nödvändigt för att nå Parisavtalet. Under 2017 genomfördes därför en reform som fick priset på utsläppsrätter att stiga. Rapporten beskriver fyra frågor som författarna bedömer kommer att vara viktiga för att EU ETS ska vara ett effektivt styrmedel i klimatpolitiken framöver.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen