Växtbioassay med lins. En metodbeskrivning.

Vid växtbioassay med lins (Lens culinaris) exponeras späda plantor för testvatten i olika utspädningsgrad. Genom jämförelse med kontrollplantor kan man bestämma eventuell tillväxthämning. Linstestet har god reproducerbarhet och kan användas från låga koncentrationer till så höga att testväxten slås ut. Mätparameter är tillväxt, som kontrolleras genom mätning och/eller bestämning av torrvikten. Även morfologiska förändringar kan utnyttjas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev