Varnare mot avgaser från dieseldrivna fordon: Etapp III. Korttidsprovning av fyra NO2-instrument.

Tidigare etapper visar att kvävedioxid är den lämpligaste gaskomponenten vid kontroll av dieselavgaser i arbetsmiljö. Även andra komponenter såsom formaldehyd har dock diskuterats. Ett kostnadstak för instrumenten som ska varna för dieselavgaser sattes till 35 000 Skr (mars -85), vilket uteslöt alla instrument baserade på kemiluminiscensprincipen. Fyra kvävedioxidvarnande instrument provades: SEMA baserat på halvledarsensor samt Ecolyzer 5003, GASTEC ND-2B och Interscan 4000 baserade på elektrokemiska sensorer. Endast ett exemplar av vardera instrumentet provades. Den totala provningstiden var en vecka varvid varje provmoment varade 1 till 24 timmar

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen