Värderingsmetoder för bedömning av den totala miljöpåverkan från produkter och tjänster

Vid förbränning av naturgas sker ett utsläpp av ett antal olika gaser. Tar man även hänsyn till vad som sker tidigare under naturgasens livscykel tillkommer ytterligare emissioner från utvinningsfasen och från transportfasen. Alla dessa emissioner bidrar i olika omfattning till globala miljöproblem (som exempelvis växthuseffekten och ozonuttunningen), till regionala miljöproblem (som exempelvis försurning, eutrofiering och marknära ozon), samt till lokala miljöproblem ( som exempelvis produktion av sot och svaveloxider). Utsläppsbilden kan se olika ut beroende på en mängd olika parametrar som från vilken källa gasen utvinns, hur gasen transporteras och med vilken teknik gasen förbränts. Ser man på andra energislag som exempelvis kol eller biobränslen är utsläppsbilden väsentligt annorlunda jämfört med naturgasen. Jämfört med naturgasen har andra enrgislag högre utsläpp av vissa gaser och lägre utsläpp av andra. Således har man troligen olika bidrag till de olika miljöhoten beroende på vilken typ av energislag som man använder.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen