Utvärdering av BOD7-resultat med SS- och SCAN metoden.

I denna rapport jämförs BOD7- resultat erhållna med SS- och SCAN metoden. Resultatet visar att SS- metoden generellt ger högre värden än SCAN- metoden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev