Utrustning för mätning av diffusa utsläpp av organiska föreningar

För att kvantifiera diffusa utsläpp av organiska föreningar har en fotojonisationsdetektor och en flödesmätare kopplats ihop med en mätvärdesbehandlad enhet som dels multiplicerar vindhastighet och koncentration till ett flöde och dels integrerar alla mätpunkternas flöden till en total emission. Utrustningen har testats genom att mäta avdunstningen av aceton ur ett öppet kärl.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen