Utrustning för mätning av diffusa utsläpp av organiska föreningar

För att kvantifiera diffusa utsläpp av organiska föreningar har en fotojonisationsdetektor och en flödesmätare kopplats ihop med en mätvärdesbehandlad enhet som dels multiplicerar vindhastighet och koncentration till ett flöde och dels integrerar alla mätpunkternas flöden till en total emission. Utrustningen har testats genom att mäta avdunstningen av aceton ur ett öppet kärl.

Prenumerera på våra nyhetsbrev