Utredning om behandlingsbehovet av det miljöfarliga avfallet i Norden 1979-1984.

Allmänt kan sägas att det energirika miljöfarliga avfallet i större utsträckning än tidigare tillvaratas av industrin själv. Processerna i industrin sluts alltmer så att mängden avfall per producerad enhet minskar. Avfallsenkäten visar på en relativt långsam ökning av det externa behandlingsbehovet i Norge och Danmark fram till 1984. I Sverige och Finland förväntas det externa behandlingsbehovet i stort sett förbli konstant de närmaste fem åren. I stort sett torde behandlingsresurserna vara tillräckliga både i Norge och Danmark, medan speciellt förbränningsresurser saknas i Sverige och Finland.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen