Utredning om behandlingsbehovet av det miljöfarliga avfallet i Norden 1979-1984.

Allmänt kan sägas att det energirika miljöfarliga avfallet i större utsträckning än tidigare tillvaratas av industrin själv. Processerna i industrin sluts alltmer så att mängden avfall per producerad enhet minskar. Avfallsenkäten visar på en relativt långsam ökning av det externa behandlingsbehovet i Norge och Danmark fram till 1984. I Sverige och Finland förväntas det externa behandlingsbehovet i stort sett förbli konstant de närmaste fem åren. I stort sett torde behandlingsresurserna vara tillräckliga både i Norge och Danmark, medan speciellt förbränningsresurser saknas i Sverige och Finland.

Prenumerera på våra nyhetsbrev