Utredning av Loddebo avloppsreningsanläggnings miljöpåverkan i det nära havsområdet med avseende på utsläpp av näringsämnen

Vid ansökan om utbyggnad utreder IVL nuvarande och framtida utsläpp av näringsämnen från Loddebo avloppsreningsanläggning och möjlig ekologisk påverkan i den inre delen av havsområdet Brofjorden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev