Undersökningar av sediment, bottenfauna och fisk samt fördelningen av klorfenolföreningar i Gävle fjärdar

Rapporten redovisar resultaten från undersökningar i Gävle fjärdar under november 1978. Resultaten jämförs med resultatet från tidigare av IVL utförda undersökningar. Undersökningen har visat att bottenfaunan och bottensedimentet är starkt påverkat av föroreningar. Kraftiga effekter har iakttagits på abundans och diversitet hos makrofaunan. Fiskeribiologiska undersökningar visar möjligen att en förbättring av miljöförhållandena har inträffat under det senaste året. Undersökningar av halterna i klorerade lågmolekylära substanser i sedimentet i området har visat på närvaron av dessa substanser i så gott som samtliga prover. Dessa substanser analyserades även i musslor och fisk.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen