Undersökning av lidarteknikens användbarhet vid mätning av ozonkoncentrationer.

Vid ett fältförsök norr om Göteborg sommaren 1980 studerades möjligheten att mäta ozonhalten i omgivningsluften med Lidar-teknik. Trots ogynnsamma meteorologiska betingelser framgick klart att Lidar-tekniken kan användas för mätning av ozonkoncentrationer på km-avstånd.

Prenumerera på våra nyhetsbrev