Undersökning av lidarteknikens användbarhet vid mätning av ozonkoncentrationer.

Vid ett fältförsök norr om Göteborg sommaren 1980 studerades möjligheten att mäta ozonhalten i omgivningsluften med Lidar-teknik. Trots ogynnsamma meteorologiska betingelser framgick klart att Lidar-tekniken kan användas för mätning av ozonkoncentrationer på km-avstånd.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen