Transportinköpspanelen: Samarbeten - en väg till grönare transporter

Närmare samarbete mellan transportköpare och transportörer kan både ge lägre transportkostnader och mer miljöanpassade transporter. Det var en slutsats efter diskussionerna i den nybildade Transportinköpspanelen.

Sammanfattning

Hur företag hanterar sina inköp av transporttjänster har stor inverkan på deras kostnader och service, men även på transportsektorns utveckling. För att öka kunskapen om hur och vilka transporttjänster som köps idag och för att följa förändringarna av dessa har ”Transportinköpspanelen” bildats. Det är ett samarbete som IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet har tagit initiativet till.

Transportinköpspanelen har genomfört en stor enkätstudie som bland annat visar att krav på miljöcertifiering ofta ställs på leverantörerna, men att miljöeffektiva transporter annars inte är en prioriterad fråga i relation till pris och tidsaspekter. Transportinköpspanelen arbetar för att bygga upp en transportdatabas med information om svenska företags transportinköp. Målet är att bidra till mer hållbara transporter genom ett positivt förändrat beteende hos transportinköpande företag.

This article is only available in Swedish.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen