Transport och spridning av föroreningar i vattenmiljön

Rapporten sammanfattar flera års arbete med utveckling och granskning av tekniker för mätning av transport och spridning av industriella föroreningar i kustzonen. Teoretiska beräkningar samt hydrografiska mätningar och spårämnesanalyser jämförs som verktyg, såväl map effektivitet som ur kostnadshänseende. Ett flertal aktuella recipientanalyser tjänar som jämförelsematerial. För framtiden diskuteras utveckling av kända tekniker samt tillkommande, t ex remote sensing och nya spårämnen. Ett samarbete mellan IVL och SMHI proponeras för att optimera förutsättningarna för modellering och verifiering av kustzoner. Rapporten innehåller tre bilagor.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen