Transport och spridning av föroreningar i vattenmiljön

Rapporten sammanfattar flera års arbete med utveckling och granskning av tekniker för mätning av transport och spridning av industriella föroreningar i kustzonen. Teoretiska beräkningar samt hydrografiska mätningar och spårämnesanalyser jämförs som verktyg, såväl map effektivitet som ur kostnadshänseende. Ett flertal aktuella recipientanalyser tjänar som jämförelsematerial. För framtiden diskuteras utveckling av kända tekniker samt tillkommande, t ex remote sensing och nya spårämnen. Ett samarbete mellan IVL och SMHI proponeras för att optimera förutsättningarna för modellering och verifiering av kustzoner. Rapporten innehåller tre bilagor.

Prenumerera på våra nyhetsbrev