Trafikverket inför klimatkrav i sina upphandlingar

Trafikverket ställer regelbundet klimatkrav i sina upphandlingar. Detta initiativ har rönt stort nationellt och internationellt intresse och visar på möjligheten att praktiskt använda LCA och EPD i offentlig upphandling.

Prenumerera på våra nyhetsbrev