Tillsatskemikalier inom pappers- och cellulosaindustrin. Inventering av förekommande kemikalier, huvudkomponenter samt den lagstiftning som reglerar användningen. Statusrapport per februari 19.

Prenumerera på våra nyhetsbrev