Styrkeområden för svensk miljöteknikexport

I den här studien, finansierad av Energimyndigheten, analysera styrkeområden inom svensk miljöteknikexport. Det undersöks vilka typer av miljöteknikföretag som har varit framgångsrika när det gäller export samt inom vilka miljötekniksegment och på vilka marknader dessa företag har varit framgångsrika. Resultatet visar att exporten av miljöteknik är generellt sett är störst till Europa och Asien. Energi- och resursåteranvändning är det starkaste området inom svensk miljöteknikexport, men bland företag med innovationskraft växer nya exportområden fram.

Prenumerera på våra nyhetsbrev