Storskalig spridning av organiskt bunden klor AOX. Förekomst i svenska vattendrag och i nederbörd. Koncentrationer och belastningar på omgivande havsområden. Oktober 1987 - september 1988.

Genom samarbete med SNVs PMK-provtagare har vattenprov för AOX analys tagits 6-12 gånger per år vid 47 provpunkter i 33 vattendrag, från Torne älv i norr till Örekilsälven på Sveriges norra västkust. Provtagningarna startade i oktober 1987 och avslutades i september 1988. Koncentrationen av AOX (adsorberbar organiskt bunden halogen) varierade mycket mellan de olika vattendragen. De lägsta halterna uppmättes i de vattendrag som mynnar i Bottenviken och Bottenhavet, medelvärdena för de olika vattendragen var upp till ca 20 ug/l. I vattendragen som mynnar i egentliga Östersjön var halterna mellan 20 och 60 ug/l. De högsta halterna uppmättes i Örekilsälven (98ug/l), vilka mynnar i Kattegatt och Skagerack. Transporterna av AOX för den aktuella perioden till Sveriges omgivande hav, uppgick till 5 200 ton. Den största AOX-mängden transporterades med de vattendrag som mynnar i Bottenviken och Bottenhavet. Parallellt med provtagningarna i vattendragen togs nederbördsprov. I oktober 1987 startade nederbördsprovtagningen på fem platser i landet: Abisko, Umeå, Grimsö, Aneboda och Stenungsund. I juli 1988 utökades nederbördsprovtagningen med ytterligare elva stationer. Provtagningen avslutades i juni 1989. Medelvärdet för AOX-koncentrationen i nederbörden för hela landet var 15 µg/l. Tillsammans med medelnederbörden i Sverige ger detta en årlig deposition av AOX över Sverige på 5 100 ton.

Prenumerera på våra nyhetsbrev