Småskalig pelleteringsanläggning för lantbruket

Syftet med dessa projekt var att utveckla samt bygga en anläggning för småskalig gårdsbaserad produktion av pellets. Därtill var syftet att i samarbete med lantbrukare testa och anpassa anläggningen för småskalig produktion av pellets från olika stråbränslen. I syftet ingick också att undersöka och sammanställa tänkbara system och lösningar för sönderdelning av stråbränslebalar, såsom halm och rörflen, innan lagring i pelletsmodulen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev