Sköljteknik vid ytbehandling

Motströmssköljning i flera steg kombinerat med jonbytare på sista sköljsteget är idag vanligt förekommande. Det resulterar i mycket stor vattenbesparing jämfört med tidigare. Det betyder även att efterföljande reningsanläggning kan dimensioneras på ett optimalt sätt. Luftomrörningen i sköljstegen förbättrar sköljeffekten väsentligt. Ultraljudsbehandling i sköljsteget bör även gynna sköljresultatet. Metoden har dock endast påträffats vid avfettningsoperationer. En viktig åtgärd för val av sköljvattenteknik är att minimera utdrgasförlusten från processbadet så mycket som möjligt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen