Sköljteknik vid ytbehandling

Motströmssköljning i flera steg kombinerat med jonbytare på sista sköljsteget är idag vanligt förekommande. Det resulterar i mycket stor vattenbesparing jämfört med tidigare. Det betyder även att efterföljande reningsanläggning kan dimensioneras på ett optimalt sätt. Luftomrörningen i sköljstegen förbättrar sköljeffekten väsentligt. Ultraljudsbehandling i sköljsteget bör även gynna sköljresultatet. Metoden har dock endast påträffats vid avfettningsoperationer. En viktig åtgärd för val av sköljvattenteknik är att minimera utdrgasförlusten från processbadet så mycket som möjligt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev