Sirii SPINE dokumenterade och kvalitetssäkrade miljödata

Det är allmänt känt att en av de viktigaste begränsningarna i arbetet med LCA och andra systemanalytiska verktyg som använder numeriska miljödata, är tillgången på väldokumenterade inventeringsdata. Det är vidare önskvärt att data är kvalitetssäkrade i någon bemärkelse. För att kunna kvalitetssäkra miljödata krävs både processkunnande och miljökompetens. Denna unika kompetensprofil besitter Sirii Miljödata Nätverk. En sådan kompetensprofil gör det möjligt att inte bara kvalitetssäkra miljödata med avseende på dokumentationens riktighet, utan även med avseende på rimligheten i de numeriska värdena. Rutinen för denna kvalitetssäkring finns redovisad i denna rapport.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen