Sammanställningar av resultat från mätningar av luftdata vid svenska EMEP-stationer 1979-1985.

Mätningar har gjorts inom EMEP-nätet av föroreningshalter (SO2,NO2, sot och partikelbundet svavel) i bakgrundsluft och av nederbördens sammansättning (SO4,2- NO3,- Cl,- NH4,+ H,+) vid fem stationer i Sverige.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen