Sammanställningar av fyra års mätningar av luftföroreningar vid Rörvik, Onsala

Resultaten från fyra års mätningar vid Rörvik (45 km S om Göteborg) har sammanställts som årsmedelvärden, vanligen förekommande halter och extremhalter. Resultaten från de kontinuerliga mätningarna har sammanställts i diagram med vindriktning.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen