Riskbedömning av hälso- och/eller miljöskadliga ämnen i begagnade byggvaror - Slutrapport av delprojekt inom Grön Bostad Stockholm

Kompanjonen arbetar med återbrukade byggvaror och i den här rapporten har en metod tagits fram för att riskbedöma begagnade byggvaror som säljs av Kompanjonen, baserade på offentligt tillgängliga data. Bedömningarna är baserade på uppkomst av reglerade/farliga kemiska ämnen i en vara och har gjorts för innerdörrar, glaspartier, akustikplattor och textilplattor av olika ålder. Osäkerheter i bedömningen på grund av ofullständiga data diskuteras och även möjliga förbättringar föreslås. Projektet har utförts av IVL inom ramen för projektet Grön BoStad Stockholm, finansierat av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen