Recirkulering av transportluft från pneumatiska transportörer. En granskning av luftkvalité och energiekonomi.

Mätningar har gjorts på 23 pneumatiska transportörer i bruk i industrin, för att kartlägga hur höga halterna av damm var i den renade transportluften. Mätningarna visade att det förekom höga halter i tranportluften från några transportörer.Tre olika faktorer identifierades, som hade en klar koppling till de höga dammhalterna. - vacuumtransportörer med oljedimsmord vacuumpump (4 st) - trycklufttransport (4 st) - trasiga transportörer (2 st) I rapporten beskrivs även lämpliga underhållsrutiner. En ekonomisk kalkyl för olika sätt att behandla transportluften (utventilering, värmeväxling, extra rening, varningsinstrument) presenteras.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen