Recirkulering av näringsämnen mellan stad och land - vad vill gödselanvändaren ha? - Aktivitetsrapport - tematisk workshop

Denna rapport sammanfattar resultatet av en workshop med olika sakägare kring frågan om gödselprodukter innehållande återvunnen näring från avloppsströmmar. Som underlag till workshopen har även en litteraturöversikt, intervjuer och enkäter med utvalda sakägare genomförts. Rapporten presenterar de behov sakägarna anser att dessa produkter måste eller bör uppfylla. Arbetet har genomförts gemensamt mellan den svenska näringsplattformen och forskningsprojektet End-of-Wastewater.

Sammanfattning

Recirkulering av näringsämnen från avloppsströmmar tillbaka till odlingsbar mark kräver en systemomställning både vad gäller marknad, infrastruktur, policys och regelverk. Olika aktörer inom värdekedjan, från kunder i matbutiken och lantbrukare, till avloppsreningsverk, teknikleverantörer och beslutsfattande myndigheter, behöver ha någorlunda gemensamma prioriteringar och det krävs konkreta åtgärder för att möjliggöra de omställningar som krävs. I november 2020 genomfördes en workshop på temat Recirkulering av näringsämnen mellan stad och land - vad vill gödselanvändaren ha? På workshopen diskuterades och prioriterades olika faktorer, produktegenskaper och aktiviteter som alla behövs för att möjliggöra en framtida systemomställning. Resultatet av workshopen presenteras i denna rapport.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen