Potential för ökad återanvändning – fallstudie återvinningscentraler Återanvändbara produkter och farliga ämnen i avfall

En stor andel av det avfall vi lämnar på återvinningscentraler är i såpass gott skick att det går att sälja på en andrahandsmarknad. Samtidigt innehåller en del av dessa produkter farliga ämnen som bly, nickel och ftalater. Det visar en så kallad plockanalys av nära 17 000 enskilda produkter samt kemisk analys av 300 av dessa.

Sammanfattning

Plockanalys innebär en metodisk eftersortering av avfall. I projektet gjorde vi uppdelning i olika produktgrupper och utefter potential för återanvändning. Avfallet samlades in från två återvinningscentraler, höst och vår, från fyra olika insamlingsfraktioner.
Mätning med XRF-skanner av drygt 300 produkter utfördes vid plockanalyserna, varav 30 produkter även analyserades på laboratorium. Farliga ämnen hittades i många produkter, men i små mängder.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen