Population management - ett försök att minska kvicksilverhalten i gädda i Helgasjön.

Resultat från fisken 1979 visade oväntat stor andel gös bland rovfisken i Helgasjön. Då gösens föda utgörs till mindre del än gäddans av abborre motverkar den stora göspopulationen och dess predation ansträngningarna att med riktat fiske påverka abborrpopulationen med avseende på individantal och tillväxttakt. Undersökningarna 1980 bekräftar abborrens nyckelroll för kvicksilverhalten i gädda i Helgasjön.

Prenumerera på våra nyhetsbrev