Population management - ett försök att minska kvicksilverhalten i gädda i Helgasjön.

Resultat från fisken 1979 visade oväntat stor andel gös bland rovfisken i Helgasjön. Då gösens föda utgörs till mindre del än gäddans av abborre motverkar den stora göspopulationen och dess predation ansträngningarna att med riktat fiske påverka abborrpopulationen med avseende på individantal och tillväxttakt. Undersökningarna 1980 bekräftar abborrens nyckelroll för kvicksilverhalten i gädda i Helgasjön.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen