Påverkan på luftkvalitet vid användning av spannmål som bränsle för uppvärmning

Projektets mål var att genom spridningsberäkningar utvärdera hur en ökad spannmålseldning kan inverka på luftkvaliteten i Västra Götalandsregionen och därmed kunna bedöma risker för överskridande av miljökvalitetsnormer och miljömål.

Prenumerera på våra nyhetsbrev