Östrogena effekter av kommunala och industriella avloppsvatten i Sverige

Östrogena effekter har undersökts i 18 kommunala reningsverk med varierande metoder för rening och tolv industriutsläpp. Kommunala avloppsvatten innehåller ämnen med östrogena effekter. Uppmätta effekter i utgående, behandlade avloppsvatten motsvarade

Prenumerera på våra nyhetsbrev