Organiska ämnen i rökgaser från en mindre förbränningsanläggning för hushållsavfall.

Rökgasprover från förbränning av hushållsavfall har analyserats i syfte att identifiera de organiska ämnen som utgör den neutrala fraktionen. Speciellt intresse har ägnats klorerade föreningar, efterssom man i denna grupp återfinner komponenter som är stabila, bioackumulerbara och har biologisk effekt. Efterssom identifieringsarbetet kräver tillgång till relativt stora substansmängder, genomfördes provtagningen på en mindre anläggning med jämförelsevis höga halter av organiska ämnen i rökgaserna. Kvantitativt domineras neutralfraktionen av alifatiska kolväten och PAH. Klorerade organiska föreningar förekommer i samtliga prover, vilket tyder på en generell bildning. Mängdmässigt utgör de som mest 5-10 % av den neutrala fraktionen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen