Omfattning och effekter av tungmetallnedfall vid Smedjebacken.

Undersökningarna har givit följande resultat - under de senaste åren har ett väsentligt förhöjt nedfall av zink förekommit. Nedfallet av övriga analyserade tungmetaller är ej större än kring andra orter av Smedjebackens storlek. - i måren är zinkhalterna förhöjda upp till ca 20 ggr, kobolt, krom, koppar, nickel, bly och vanadin ca 2-5 ggr. - ingen negativ effekt av tungmetaller har kunnat påvisas beträffande markens koldioxidavgivning och fosfatasaktivitet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev