Omfattning och effekter av tungmetallnedfall vid Smedjebacken.

Undersökningarna har givit följande resultat - under de senaste åren har ett väsentligt förhöjt nedfall av zink förekommit. Nedfallet av övriga analyserade tungmetaller är ej större än kring andra orter av Smedjebackens storlek. - i måren är zinkhalterna förhöjda upp till ca 20 ggr, kobolt, krom, koppar, nickel, bly och vanadin ca 2-5 ggr. - ingen negativ effekt av tungmetaller har kunnat påvisas beträffande markens koldioxidavgivning och fosfatasaktivitet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen