Något om flora och fauna i och kring fiskodlingsdammar i Aneboda.

På det karga småländska höglandet har genom ett dammsystem anlagt på 1900-talets början förutsättningar uppkommit för flora och fauna, som skiljer sig från höglandet i övrigt. Rapporten beskriver vegetationen kring fiskodlingsdammarna samt djurlivet i och kring dessa. Speciell uppmärksamhet ägnas åt grod- och kräldjur.

Prenumerera på våra nyhetsbrev