Mousse, brytande kemikalier, en ny komponent i oljeskyddsberedskapen

Rapporten påtalar de bekämpningstekniska problem som uppstår i samband med bildning av v/o-emultioner ('mousse') då olja kommit ut till havs. Faktorer som påverkar denna emulsionsbildning, samt egenskaperna hos uppkomna v/o-emulsioner diskuteras. De kemikalier som tagits fram för att bryta sådana emulsioner diskuteras i ett separat kapitel. Avsnittet tar upp kemikaliernas kemiska uppbyggnad och funktionssätt, deras effektivitet, användningstekniska aspekter, miljömässiga aspekter, synpunkter på deras användning under svenska förhållanden. Rapporten utmynnar i slutsatser och rekomendationer för vilken informationsinsamling som bör ske innan man kan ta ställning till om moussebrytare är ett angeläget komplement till svenska oljebekämpningstekniker eller inte.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen