Mobilitetstrender, städers politiska mål och fastighetsaktörers möjligheter att hantera mobilitet vid bostadsbebyggelse

Forskningsprojektet ”Sampark” studerar möjligheter att samutnyttja parkeringsytor och mobilitetstjänster vid förtätning. Denna delrapport beskriver hur fastighetsaktörer kan arbeta med mobilitet vid förtätning av bostadsområden i svenska storstäder.

Sammanfattning


• Hållbart resande kan uppmuntras med bra närservice, attraktiva gångvägar, cykelparkering och kollektivtrafik.

• Parkering kan prissättas enligt affärsmässiga principer för att minska behovet av parkeringsytor, sänka byggkostnaderna och få möjlighet till lägre hyror.

• Parkering med fasta platser kan ställas om till bilparkering med tillstånd för att få bättre markutnyttjande och minska behovet av parkeringsytor.

• Boende kan erbjudas attraktiva bil- och cykelpooler som gör det enklare att bo utan att äga bil.

• Områden behöver anpassas till den ökade e-handeln med möjlighet att ta emot typer av varuleveranser.

• Den kommande elektrifiering av bilparken ställer krav på ändamålsenliga laddtjänster.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen