Miljökonsekvenser vid energiutvinning från OTEC- Ocean Thermal Energy Conversion

Ocean Thermal Energy Conversion utnyttjar den temperaturdifferans som finns mellan varmt ytvatten och kyligt bottenvatten för att utvinna energi. Differansen bör vara mer än 20 C. Stora vattenmassor kommer att omfördelas och en konstgjord uppvällning av näringsrikt bottenvatten sker. De miljöproblem som uppstår vid en OTEC-plattform i drift, uppkommer i samband med insug av vatten, utsläpp av vatten och själva den fysiska närvaron av plattformen. Effekter uppträder i form av destruktion av marina organismer, organismpåväxt, biocidutsläpp, metallutsläpp, redistribution av gaser, korrosions-, ljus-, och bullerproblem. Läckage av arbetande vätskor samt förändrat attraktions- respektive undvikandebeteende för organismer utgör potentiella problem. Konfliktsproblem och samordningsmöjligheter med konkurerande verksamheter tas också upp.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen