Miljöforskningen - vilka var de viktiga frågorna, vilka är de nu och vilka blir de i framtiden?

Rapporten diskuterar de viktiga miljöfrågorna på 1960-talet, till exempel eutrofieringen och kvicksilvret, och hur dessa frågor hanterades. Det finns en skillnad mellan gårdagens och dagens sätt att tänka, och denna utveckling illustreras med vad 60-talets frågor lärde oss. Framtidens miljöfrågor kommer främst att vara transporter, energiproduktion och jord- och skogsbruk. Synen på miljöfrågorna har utvecklats och kommer att utvecklas mot ett mera övergripande angreppssätt. Har miljön blivit bättre, är en fråga som avslutningsvis belyses. Rapporten kommenteras av Carl-Gustaf Andrén, professor i praktisk teologi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev