Miljöforskningen - vilka var de viktiga frågorna, vilka är de nu och vilka blir de i framtiden?

Rapporten diskuterar de viktiga miljöfrågorna på 1960-talet, till exempel eutrofieringen och kvicksilvret, och hur dessa frågor hanterades. Det finns en skillnad mellan gårdagens och dagens sätt att tänka, och denna utveckling illustreras med vad 60-talets frågor lärde oss. Framtidens miljöfrågor kommer främst att vara transporter, energiproduktion och jord- och skogsbruk. Synen på miljöfrågorna har utvecklats och kommer att utvecklas mot ett mera övergripande angreppssätt. Har miljön blivit bättre, är en fråga som avslutningsvis belyses. Rapporten kommenteras av Carl-Gustaf Andrén, professor i praktisk teologi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen