Miljöaspekter på oljespill i Vänern. Ekologiska effekter, samt synpunkter på bekämpning och sanering.

De specifika förhållanden som råder vid oljeföroreningar i sötvatten speciellt insjöar, beskrives. Spridningen och effekterna av oljespill diskuteras. Dessutom berörs frågan vilken bekämpnings- och saneringsteknik som bör användas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen