Microtox-test av samverkanseffekter mellan kemiska ämnen i blandningar

Microtox-test har utförts på ett antal kemiska ämnen i ren form och i blandningar i olika kombinationer. Effekterna av ämnen i blandningar relaterades till samma ämnens effekter i ren form varvid olika slags samverkan kunde iakttas. Tillförsel av zinkjoner ledde till minskad effekt av kopparjoner. 2-Nitrotoluen och 2,4-dinitrotoluen gav tillsammans en högre effekt än den beräknade summaeffekten utgående från toxiciteten av dessa ämnen i ren form. Andra kombinationer av ämnen gav summaeffekter som kunde tolkas som addition, helt eller delvis, av de ingående komponenternas bidrag. En generell slutsats av dessa experiment blir att det inte utan vidare kan antas att additivitet föreligger mellan effekter av olika ämnen i blandningar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen